KONTAKTY
Pořadatel:
Spolek Neumětel
Grafická 22
150 00  Praha 5

IČ: 67362583
Telefon:
Lubor Tesař:       608 400 013
Ilona Bělovová:   774 541 061

e-mail:
sportcirkus@sportcirkus.cz